IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "poetic language"

Structuri predicative complexe în creaţia lui Grigore Vieru

Novac Adela
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interferenţa limbajelor – poetic şi cinematografic –în creaţia lui Anatol Codru

Olărescu Dumitru
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea operelor lirice în contextul educației literar-artistice
Şchiopu Constantin
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa factorului temporal asupra surselor hermeneutice utilizate de traducatorul literar

Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecții ale copilăriei sovietice în romanul „Copil la ruși” de Leo Butnaru și „Iepurii nu mor” de Savatie Baștovoi
Botnari Lia
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 5 September, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поэтика стихотворения Ф. И. Тютчева „Фонтан”: из опыта анализа

Condrea Sabrina
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian

Bahnaru Vasile
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le courage de la créativité dans la traduction du texte poétique

Ungureanu Victoria
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 1. 2014. 100. ISBN 978-9975-50-111-8.
Disponibil online 16 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poezia românească din secolul al XX-lea și muzica

Gamurari Pavel
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stilistica și limbajul poetic stănescian ca sursă de inspirație în muzica contemporană românească de factură academică

Gamurari Pavel
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele sincronizării realității cu expresia ei artistică pe ecran

Usatâi Ion
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spre o estetică a docudramei cinematografice

Olărescu Dumitru
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12