IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "bilingualism"
Interferenţa lingvistică în viziunea cadrelor didactice
Pancenco Larisa
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучаване на български език в условията на билингвизъм
Cara Natalia1, Boicova Larisa2
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale traducerii cuvintelor împrumutate. Problema împrumuturilor
Martin Liliana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика и характер преобразований русскоязычного пространства в Республике Молдова
Mlecico Tatiana
Славянский университет, Республика Молдова
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Степень сохранности песенного фольклора у гагаузов Молдовы, Украины, Болгарии и Греции
Cvilincova Elizaveta
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le phénomène de bi-langue dans Amour bilingue d’Abdelkébir Khatibi
Dokhtourichvili Mzaro
Université d’État Ilia
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 5 / 2018 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 10 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilinguisme et traduction dans l’oeuvre d’Abdelfattah Kilito
El Jabbar Nabil
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 5 / 2018 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La francophonie roumaine. Restitutio:“Intellectuels roumains d’expression française” – un vaste projet traductologique
Ardeleanu Sanda-Maria
Université “Ștefan cel Mare” Suceava
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Англіцизми як результат міжкультурної комунікації та особливості їх адаптації в сучасній українській мові
Doloh Olga
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbă și identitate națională dobândite prin cultură
Sajter Laura
Intertext
Nr. 2(60) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contactul lingvistic și situața interferențelor lingvistice
Bălu Maria Mădălina
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea textului autotradus într-o a treia limbă: romanele autobiografice ale lui Vladimir Nabokov în limba română
Chirilă Arina
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plurilinguisme et stratégie d’apprentissage / évaluation dans un cours de FOS
Cotlau Maria
Université d’Etat de Moldavie
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-1449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plurilinguisme et politiques linguistiques
Guţu Ana
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La traduction comme approche de la langue de specialité à travers quelques exemples roumains
Variot Estelle
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind tipologia autotraducerilor
Râbacov Ghenadie
Intertext
Nr. 1-2(25) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие двуязычия (билингвизма) в лингвистике
Pancenco Larisa
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea substratului limbii române
Brâncuș Grigore
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-85. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mehrsprachigkeit und unterrichtsideen für sprachkontrastives arbeiten
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Media and digital literacy in language education
2020. Bălți. ISBN 978-9975-3490-0-0.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42