IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "composite"
Aplicarea materialului compozit în tratamentul focarului patologic osos la copii
Litvinov S.1, Şavga Natalia2, Şavga Nicolae2, Sîrbu Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină, Samara,
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damages detection into composite by the holographic electronic speckle pattern interferometer
Abaşkin Vladimir, Iaseniuc Oxana, Prisacar Alexandr
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Словосложение как один из основных способов терминопроизводства в компьютерной терминологии немецкого языка
Todorici Tatiana
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restoring of frontal teeth using silicone template
Potîngă Victoria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative sorption of Co2+, Ni2+ and Cr3+ onto chitosan/poly(vinyl amine) composite beads
Cocârță Ana-Irina1, Guţanu Vasile2, Drăgan Ecaterina Stela1
1 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Cellulose Chemistry and Technology
Nr. 9-10 / 2015 / ISSN 0576-9787
Disponibil online 7 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation of composite based on caffeic acid and fumed silica and evaluation of its antioxidant and antimicrobial properties
Stavinskaya Oksana1, Laguta Iryna1, Kuzema Pavlo1, Skorohod Irina2, Roi Alla2, Kurdiș Ivan2
2 Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, National Academy of Science of Ukraine
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(17) / 2022 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hygroscopic properties of Enoxil-silica composites
Stavinskaya Oksana, Laguta Iryna, Kazakova Olga, Kuzema Pavlo, Lupaşcu Tudor
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 24 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между зернистостью алмазных боров и плотностью прилегания композита к твёрдым тканям зубов
Grigoriev Vladimir
Медицинский центр „Galaxia”
Curierul Medical
Nr. 3(303) / 2008 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reduction programming in a technological programming environment
Redko Igor, Yahanov Petro, Zylevich Maksym
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotoluminescenţa monocristalelor gase intercalate cu Cd din soluţie de CdCl2
Dmitroglo Liliana
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of elastoplastic deformations of composite iron-nickel coatings and their impact on the intensity of wear
Javgureanu Vasile, Gordelenco Pavel
Technical University of Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 7 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure of polymer/clay nanocomposites, a molecular modelling perspective
Siminel Nichita
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation and Characterization of Silica-Enoxil Nanobiocomposites
Kuzema Pavlo1, Laguta Iryna1, Stavinskaya Oksana1, Kazakova Olga1, Borysenko Mykola1, Lupaşcu Tudor2
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Nanoscale Research Letters
Nr. / 2016 / ISSN 1931-7573
Disponibil online 3 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Composites containing metal and thiosemicarbazone: Thermal, antimicrobial and antifungal properties
Guţanu Vasile1, Lisă Gabriela Apreotesei2
1 Moldova State University,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Polyhedron
Nr. 191 / 2020 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura cristalină şi proprietăţile optice ale materialelor compozite obţinute prin intercalare cu Cd a monocristalelor de GaSe și GaTe
Vatavu-Cuculescu Elmira, Dmitroglo Liliana, Untila Dumitru, Sprincean Veaceslav, Caraman Mihail
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(127) / 2019 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение магнитоэлектрических свойств композитов на основе магнитных частиц Fe2O3 и бентонита с применением теории перколяции
Imanova S.
Электронная обработка материалов
Nr. 5(58) / 2022 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности зарядового состояния нанокомпозитов СВМПЭ+α-SiO2
Ismaiilova R., Kuliev M.
Электронная обработка материалов
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Композит нано-TiO2/диатомит: синтез, структура и термостойкость
Daţco Tatiana, Zelentov Veaceslav
Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 3(55) / 2019 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718
Disponibil online 22 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18