IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "originalitate"

Abordarea psihologică a atitudinilor creative la persoane cu nevoi speciale

Furdui Emilia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimularea creativității copiilor de vârstă preșcolară în cadrul activităților cu conținut geometric

Pavlenco Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opera lui Ion Creangă în spaţiul est slav. Hermeneutica receptării: 1955-1990

Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea la vârsta școlară mică
Racu Igor
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-102. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian
Copcea Florian
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii intelectuali ai creativităţii
Dănescu Elena
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(6) / 2007 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 May, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretări psihologice ale creativității și stimularea creativității în clasele primare

Rotaru Ramona Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7