IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "derivare"
Derivarea – mecanismul şi tipurile ei structurale în sfera terminologiei ecologice
Macovei Dorina1, Manolache Constantin2
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensul derivaţional
Raevschi Nicolae
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de familie de origine toponimică
Răileanu Viorica
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Феминитивы в лексической системе русского языка: диахронный и синхронный аспекты
Popov Olga
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polish Proper Names Derived from a Latin Mythological Name
Petkova Gergana1, Ivanova Vanya2
1 Medical University of Plovdiv,
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czech Male Proper Names with Latin Origin
Petkova Gergana
Medical University of Plovdiv
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovenian Masculine Proper Names with Latin Origin
Petkova Gergana
Medical University of Plovdiv
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slavonic Person Names, Derived from a Roman Agnomen
Petkova Gergana
Medical University of Plovdiv
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belorussian Masculine Person Names, Derived from a Roman Name
Petkova Gergana
Medical University of Plovdiv
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea lexemelor de origine engleză
Căruntu-Caraman Livia
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații
Răileanu Viorica
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentative de codificare a limbii „moldovenești” (1926-1932)
Codreanca Lidia
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метод уменьшения размера вектора термов для классификации текстовых документов по категориям
Golub Tatiana, Tiagunova Maria
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-2(41 S) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика лексемы «обаяние»: эволюция семантики, деривация и функционирование
Sirota Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia stomatologică: structură și raporturi semantice
Vreme Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul formarii cuvintelor in stiinta lingvistica
Ostafii Valeriu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de formare a termenilor cromatici în romanul „Vara în care mama a avut ochii verzi” de Tatiana Țîbuleac
Vîlcu Marcela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18