IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "proprietăţi fizico-chimice"

Potenţialul energetic al masei vegetale din agricultura Republicii Moldova

Hăbăşescu Ion, Cerempei Valerian
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palynological, physico-chemical and biologically active substances profile in some types of honey in the Republic of Moldova

Chirsanova Aurica, Capcanari Tatiana, Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea proprietăților fizico-chimice ale uleiului volatil de busuioc, utilizat pentru prepararea picăturilor auriculare combinate

Uncu Livia, Morar Ana, Cazacu Maria
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietățile fizico-chimice ale unui nou derivat nesaturat al 1,2,4-triazolului cu acțiune antifungică

Drumea Maricica1, Uncu Livia1, Macaev Fliur2, Valica Vladimir1
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2020 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of some physico – chemical properties of propyltiodiazolochinazolin – one derivatives

Uncu Andrei1, Seciko Olga2, Vîslouh Oxana1, Valica Vladimir1, Goliak Natalia2, Gurina Natalia2, Macaev Fliur3, Mazur Ecaterina1, Uncu Livia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Belarusian State Medical University,
3 Institute of Chemistry
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2020 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile fizico-chimice la probele de apă recent centrifugate
Maftuleac Alexei, Ţîmbaliuc Nina, Spătaru Petru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța colagenului pentru organismul uman

Moldovan Anastasia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea procedeelor fitoameliorative asupra însuşirilor solurilor cenuşii arabile din Moldova centrală
Stahi Marcela
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8