IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "instrumente"
Privire specială asupra unor tehnici de protecție a mediului
Goriuc Silvia1, Crasnobaev Adrian2
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de metodica predării matematicii

Hoffmann-Bronţ Viorica-Cornelia
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumente de performanţă utilizate în gestiunea entităţii

Panuş Valentina
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul de gestiune – instrument al performanţei

Bugan Corneliu
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programarea orientată spre agenţi: limbaje de programare, instrumente şi platforme

Lisnic Inga, Scrob Sergiu
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-487. Vizualizări-1056
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The use of information technologies in TEFL

Grosu Adriana
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestarea conflictelor interpersonale la vârsta preadolescenței

Mîsliţchi Valentina, Beleaeva Stella
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactic tools for the optimization of teaching retelling

Turuta Alina
Theoretical Lyceum "Nicolae Balcescu", Ciorescu village, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile politice și relațiile administrative între teorie și practică. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor, Azizov Nighina
Moldoscopie
Nr. 2(69) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitivinicultura Moldovei în epoca medieval
Haheu Vasile1, Bratco Dumitru2
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 1 July, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode alternative de evaluare

Vîntu Victoria, Busuioc Aliona
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumente de identificare a autorilor şi de selectare a revistelor ştiinţifice

Costin Liudmila, Lupu Viorica, Sobetchi Vera
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul platformei Moodle în formarea profesională a cadrelor didactice universitare
Novac Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația – instrument esențial în promovarea culturii de securitate națională

Curoş Liudmila
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea gamelor şi arpegiilor la instrumentele de suflat
Cazac Anatolie
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15