IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(31) pentru cuvîntul-cheie "Tineri"

Politica de susținere a antreprenorilor și lucrătorilor pe cont propriu din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei în unele state europene

Boldurat Vladislav
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul psihologiei sănătății în promovarea stilului sănătos de viață în rîndurile tineretului

Ostrovari Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilul psihosocial al tînarului din societatea în transformare

Botnari Stefan1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suicide ideation among youth
Dahamshe Nagah
Universitatea de Stat din Tiraspol
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de risc pentru accidentul vascular cerebral la adulții tineri în populația Republicii Moldova

Groppa Stanislav12, Efremova Daniela2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moartea subită cardiacă la tineri
Răducan Aurica, Grosu Aurel, David Lilia, Cuzor Tatiana
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistența socială a tineretului: direcții de bază și forme moderne

Vîrlan Maria, Frunze Olesea
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza demografică a evoluţiei numărului tinerilor în următorii 15 ani
Bologan Mihail, Cara Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sentimentul de gelozie la tineri (în normalitate şi patologie).

Savca Lucia, Trubca Tatiana
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(34) / 2019 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 June, 2019. Descarcări-136. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.

Cebotari Stanislav12
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientări teoretice privind studiul singurătății  la tineri

Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea singurătăţii la tinerii contemporani.
Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-72. Vizualizări-1461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul imaginii de sine în manifestarea sentimentului de gelozie la tineri
Gonţa Victoria1, Godoroja Olesea2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-43. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensitatea trăirii singurătății la tineri
Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genul ca determinantă a singurătății
Plămădeală Victoria, Perjan Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(39) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ce avem nevoie de educaţie pentru sănătatea reproductivă?

Draguţa Oxana
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltare durabilă în cadrul proiectului Local în global – prosperitate fără creștere?

Bezede Rima, Gorincioi Valeriu
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea psihologică a interesului electoral la vârsta tinereţii

Jelescu Petru, Zatușevschi Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspiraţiile tinerilor din Republica Moldova şi oportunităţile de dezvoltare profesională

Mironov Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația de la egal la egal

Ursu Daria
Liceul Teoretic Măgdăcești
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 31