IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(75) pentru cuvîntul-cheie "Romania"

Un deceniu de transformări în economia agroalimentară a României sub impactul aderării la Uniunea Europeană

Voicilaş Dan-Marius, Gavrilescu Camelia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitivitatea cerealelor în Uniunea Europeană

Voicilaş Dan-Marius, Gavrilescu Camelia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea relaţiilor moldo - romane in procesul de asociere a Republicii Moldova la UE

Roșca Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale republicii Moldova şi României

Timofte Ilia, Carpov Boris
Energetica Moldovei
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea timpului liber in România prin intermediul serviciilor

Răbonțu Cecilia-Irina, Dascălu Doina-Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica „repatrierilorŗ din R.P.Română, reflectată în documente ale central intelligence agency (CIA)

Tuluş Arthur-Viorel
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital repositories of the universities from Republic of Moldova  – requirements and development perspectives

Repanovici Angela
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social economy, driver in promoting entrepreneurship and maintaining quality of life by supporting social inclusion

Bălan Mariana, Stănescu Simona Maria
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some aspects regarding automatic social stabilizers functioning in Romania and in few other EU countries

Ailincă Alina Georgeta
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Румыния и Украина: проблемные периоды в истории ХХ века

Бондаренко Дмитрий
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea intrinsecă a securității. interesele SUA în România și Republica Moldova și rolul acestora  în asigurarea garanțiilor de securitate

Roman Vasile
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de dezvoltare durabilă privind spațiul silvic în România

Bran Florina, Radulescu Carmen Valentina , Ioan Ildiko
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursele regenerabile în contextul dezvoltării urbane durabile

Guţu Corneliu, Angheluţă Sorin Petrică, Badea Georgiana Carmen
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecţia mediului şi deşeurile

Ioviţu Mariana, Buzoianu Ovidiu, Bălu Petronela Evelina, Diaconu Amelia
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industria petrolului în Federaţia Rusă şi România: tradiţie şi oportunitate strategică

Autor Nou
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industria prelucrătoare şi rolul său în dezvoltarea economică a României

Răbonțu Cecilia-Irina, Autor Nou
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аnalisys the legal framework for regulation of family business in Romania
Macari Vadim, Iordan Marioara
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia naturaliştilor români la dezvoltarea ecologiei
Dediu Ion
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(5) / 2013 / ISSN 1857-365X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASTRO-FEST 2018 (Târgoviște, România, 17-21 octombrie 2018)

Chistol Vitalie
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(63-64) / 2018 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La langue française et son pouvoir symbolique menaçant face au communisme en Roumanie
Dumas Felicia
Francopolyphonie
Nr. 5 / 2010 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 75