IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(109) pentru cuvîntul-cheie "attitude"
Feminine entrepreneurship in Romania
Isac Claudia
University of Petroșani
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-53. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interactivity - an infinite source of inspiration
Tîrsînă Daniela
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinea elevului – factor important în formarea competenței de învățare
Nour Alexandra
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of society in the 21st century
Lungu Viorelia
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives of attitude development through constructivist paradigm
Antoci Diana
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţia studenţilor privind profesia didactică şi rolul acesteia în reuşita academică
Ştefan Mihaela Aurelia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini interpretative în opera literară
Oboroceanu Viorica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-1888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea diasporei în elaborarea politicilor de dezvoltare locala
Iurco Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(116) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice și praxiologice referitor la mijloacele de formare a atitudinilor
Panico Vasile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The modern concept of value orientation
Antoci Diana
Tiraspol State University
Advances in Education Sciences (AESJ)
Nr. 1 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2668-5256
Disponibil online 4 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives of approach to value orientation through psychoanalytic, humanistic, and constructivist paradigms
Antoci Diana
Tiraspol State University
Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie-Pedagogie
Nr. 39 / 2019 / ISSN 2668-6678 /ISSNe 1582-313X
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile competenţelor sociale necesare studentului contemporan
Creangă (Davidescu) Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attitudes towards the eu in the explanatory memoranda of K-LSNS deputies
Bussa Marian, Struhar Pavol
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu descriptiv privind cunoștințele, atitudinile și practicile părinților de utilizare a antibioticelor la copiii cu infecții ale sistemului respirator superior
Revenco Ninel12, Horodişteanu-Banuh Adela2, Savoschin Dorina2, Grin Olesea2, Rotaru Aliona3, Holban Ala13, Balanuța Ana-Mihaela12, Bujor Dina12
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attitudes towards people with depre ssion in adolescents
Chihai Jana1, Eşanu Andrei2, Eşanu Diana2
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția și atitudinea românilor față de homosexualitate: dovezi empirice
Bulboacă Gabriel
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-160. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea atitudinilor interpretative prin implementarea TIC în interpretatrea textelor literare în clasele primare
Oboroceanu Viorica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea amplasării senzorului de cimp magnetic pe bordul satelitului satum
Candraman Sergiu, Secrieru Nicolae
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 23 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea comunicării prin aplicarea corectă a atitudinilor
Vicol Liliana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini și orientări valorice: definiții, funcții, corelații
Antoci Diana, Leșan Lilia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-175. Vizualizări-1339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 109