IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(76) pentru cuvîntul-cheie "school"

Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți

Botnari Valentina1, Scutaru Albina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Serviciul Asistență Psihopedagogică Rîșcani
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia

Vasilache Ala
Instituția de Educație Timpurie nr.225, Chișinău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional

Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului

Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика и организация выполнения учащимися исследовательских проектов по физике

Davidenko Andrei12
1 Черниговский областной институт последипломного педагогического образования им. К. Д. Ушинского,
2 Национальный университет „Черниговский коллегиум” имени Т.Г. Шевченко
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educaţiei copiilor în familii de tip patriarhal

Magdaliuc Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Family perception of student’s failure in school

Cumpănășoiu Teodor Sorin
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul lecturii în dezvoltarea personala a elevilor

Simion Mihaela Nicoleta
Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea' Focșani, Județul Vrancea
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale consilierii psihologice ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normativitate didactică în formarea competenţei decizionale la elevi

Scorțanu Alexandrina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele şi forme de realizare a educaţiei incluzive

Scorțanu Alexandrina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrimoniul cultural în sistemul educațional: strategii de promovare

Moisei Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi școli bisericești primare în arealul basarabean la sfârșit de secol al XIX-lea

Eţco Diana
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Mutații” educaționale: tendințe și consecințe

Edu Inga
Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The ethiopian community of Israel: the relation between language and reading development, and the integration of new immigrants in school organizational structure

Bahar Shoulamit, Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parental involvement

Ayeda Amasha Abu Jabal
Israeli Extension of Hambersaid University (England)
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogia de patrimoniu parteneriatul muzeu-scoală

Boda Gherghina
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 18 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Становление коррекционного образования в Российской Империи (ХІХ – начало ХХ века)

Mahiniko Anna
Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexitatea fenomenului adaptarii sociale a adolescentilor cu CES

Micu Marieta1, Rusnac Svetlana2
1 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, Constanţa,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa lecţiei şi rolul profesorului de educaţie fizică în şcoală

Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 76