IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "algoritm"

Utilizarea optimă a suprafețelor care potențial pot fi ocupate cu cele mai diverse culturi agricole: aspectul metodologic

Babii Leonid
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algorithm for assessing the credibility of online information

Gorea Adela
"Alecu Russo" State University of Balti
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre-achiziții din domeniul programării ale viitorilor informaticieni

Pavel Maria, Pavel Dorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactic aspects regarding to creating test sets for competition problems

Globa Angela1, Corlat Sergiu2
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia rezolvării problemelor geometrice de optimizare

Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică

Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte didactice în predarea algoritmilor pentru determinarea drumurilor minime în grafuri

Bostan Marina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificarea şi algoritmul tratamentului formelor distructive ale erizipelului

Ignatenco Sergiu
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea conceptelor din teoria numerelor in elaborarea algoritmilor criptografici asimetrici

Chiriac Liubomir, Danilov Aureliu, Bogdanova Violeta
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea repartizărilor cu favorizare totală folosind metoda cu divizor liniar general

Bolun Ion
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu şi criteriile de decizie
Holban Ion123
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(51-52) / 2015 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 August, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generic algorithm solution in estimation of the iron absorption potential from complex school meals

Sturza Rodica, Mija Nina, Deseatnicov Olga, Covaliov (Boaghi) Eugenia, Suhodol (Motruc) Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assuring the sdn security by modelling and comparing SDN proposed topologies using Petri nets

Ameen Ali
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multiple classification algorithms unimodal and multimodal target recognition systems

Perju Veaceslav
Agency for Military Science and Memory
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparative analysis of methods of calculation in transient and wave processes in electric circuits

Berzan Vladimir
Institute of Power Engineering
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A mathematical algorithm for assessing the quality of tourism activity

Doncean Gheorghe1, Doncean Marilena2
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algorithm for assessing companies’ risk exposure

Shayb-Hezi Hezi-Aviram, Bugaian Larisa
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1(2) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gandirea clinică logică in stomatologia practică a fost şi rămane viitorul luminos al profesiei

Burlacu Valeriu1, Cartaleanu Angela1, Burlacu Victor2
Medicina stomatologică
Nr. 3(56) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competențelor specifice la disciplina limba germană în baza lecturii pentru acasă (tipuri de lectură)

Gîrlea Olesea
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimizarea regimului termic în incubator industrial

Tincovan Serghei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38