IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(96) pentru cuvîntul-cheie "globalization"

Globalization and international technology transfer

Palii Natalia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investments and competitiveness of Moldovan economy: the formula of success

Pîşchina Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности формирования политики интеграции этнических меньшинств в Молдове и Грузии в условиях глобализации

Кожухарь Ирина
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţele procesului de globalizare şi impactul său asupra sistemul relaţiilor internaţionale

Conacu Vasile
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul terorismului – obiect şi factor al colaborării internaţionale a serviciilor speciale, reflecţii pentru Republica Moldova

Busuncian Tatiana
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема суверенитета небольшого государства в контексте глобализации

Кешелава Важа
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процесс государствообразования в современном мире: примеры политической практики
Осипова Светлана
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităţii organizaţiilor internaţionale regionale în cadrul promovării şi asigurării stabilităţii colective
Baliţchi Tudor
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Цифровое неравенство» как феномен ХХI века
Билоусов Александр
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificații paradigmatice ale relației globalizare – transformare democratică

Saca Victor
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-916-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интернационализация университетского образования в современных условиях

Bulatova Elena, Зайковский Олег
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directional career and academic education in the age of globalization
Menin Alon
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization – an inevitable phenomenon
Stefan Dumitru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization, regionalization, triadization
Popescu Ion, Enescu Maria, Enescu Marian, Meruţa Alexandrina
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some Aspects Regarding Information Security in Context of the Globalization Process

Safonov Ghenadie, Hlopeanicov Claudia
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele crizei financiare asupra mediului de afaceri
Moldovan-Madan Alina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная деятельность потребительской кооперации: тенденции и особенности развития
Чичерин Юрий
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобализационные процессы и ответственность современных лидеров
Нестуля С.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volatility of the economic theory and its role in intersubject training in modern conditions
Zhuravleva Galina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenologia muzicii contemporane academice în contextul globalizării. Perspective de cercetare

Barbas Valeria
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 96