IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "international trade"

Activitatea investiţională şi promovarea exporturilor în Republica Moldova

Galben Ilian, Roşca Petru
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcţii strategice de dezvoltare a activităţii economice externe a Republicii Moldova

Luca Tatiana
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substituirea importurilor şi promovarea exporturilor produselor agroalimentare ale Republicii Moldova în contextul globalizării
Coreţchi Boris, Gribincea Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The organization of petroleum exporting countries and the World Trade Organization: is there any conflict of obligations?

Sinkevici Sergei
Belarusian State University
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Международная торговля РМ: проблемы и перспективы

Carabet Maria
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International trade and evolution of its state regulation

Hrimaliuk Andrei, Maslennikov Yevgen
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determination of the community normative framework on reduction of customs control barriers as a measure of assurance of economic security and international trade security

Popescu Evghenii
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuantificarea performanţei relative a exportului cu produse agroalimentare din Republica Moldova cu comunitatea statelor independente

Coreţchi Boris1, Todorova Ludmila1, Gribincea Alexandru2
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismul derulării operaţiunilor comerciale pe piaţa internă a Uniunii Europene

Coreţchi Boris
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comerţul cu produse agroalimentare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană

Coreţchi Boris, Gribincea Alexandru
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intercultural “diagnosis” of management in the Republic of Moldova according to Geert Hofstede model: comparative analysis

Pîrlog Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 16 / 2020 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Role of the BRICS Countries in the Geographical Distribution of the World Trade

Lesnic Diana, Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția și importanța regulilor icoterms în comerțul internațional

Ulinici Andrian
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile includerii reexporturilor în modelul de echilibru general aplicat pentru economia Republicii Moldova

Prohnițchi Valeriu, Tomşa Aurelia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developed countries within the world economy
Afanase Constantin, Modiga Georgeta
"Dunarea de Jos" University of Galati
Drept, Economie şi Informatică
Nr. 1(14) / 2008 / ISSN 1810-8725
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historical and theoretical aspects of international trade

Crotenco Irina1, Cernova Elena2, Mironenco Ecaterina3
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Тираспольский колледж бизнеса и сервиса,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategic directions of development of foreign economic activity of Moldova

Antoci Natalia
Institute of International Relations of Moldova
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințele integraționale în economia mondială. Concepțiile teoretice

Cărbune Natalia
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strengthening trade between Moldova and the European Union - a case of polish-moldovan trade

Poczta-Wajda Agnieszka, Sapa Agnieszka
Poznan University of Economics and Business
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(8) / 2017 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The legal impact of Ukrainian grain export quota regime on execution of foreign trade contracts

Zveaghina Irina
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(316) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42