IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(138) pentru cuvîntul-cheie "strategy"

Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, pentru eficientizarea și transparentizarea managementului resurselor umane in administrația publică din Romania

Panţiru Maria Cristina
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea serviciului public din Republica Moldova cu suportul Uniunii Europene

Gheorghiţa Tamara
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările reformei administraţiei publice la nivel local

Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лидерство и командная деятельность сотрудников как факторы результативной организации

Masadeh Adeeb
Академия экономического образования Молдавии
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Политическая мимикрия во время президентской кампании на Украине 2014 года  

Smart Jason Jay1, Bondarenko Natalia2, Borovskii Aleksei2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul dezvoltării durabile în Republica Moldova: viziune generală

Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The balanced scorecard approach as a performance management tool: a case study of the downstream sector of the oil industry

Gorgos Alexandru1, Racul Iulian2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Oracle Ltd, Bucharest
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de dezvoltare a strategiilor de poziţionare pe piaţă a întreprinderilor agroalimentare

Burbulea Rodica, Melnic Viorel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование и пути достижения стратегической конкурентоспособности предприятия
Jovnovaci Ruslana
Кировоградский национальный технический университет
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind economia sustenabilă

Lachi Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea investiţională în Republica Moldova prin prizma realizării strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2016-2020

Şestacovscaia Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Information Security Research and Education Centre

Perju Veaceslav
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Strategy of the Cyber Security Building

Zghibarta Patricia
Centrul de Informare și Documentare privind NATO in Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching Listening: Learner Difficulties and Practical Solutions

Duhlicher Olga, Roşcovan Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение ключевых стоимостных факторов – важный этап реализации концепции управления стоимостью
Savciuc Vladimir
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система стратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова
Baranova Elena
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge management strategies for SMEs
Ceptureanu Sebastian, Ceptureanu Eduard
The Bucharest University of Economic Studies
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise şi realităţi ale traficului de fiinţe umane în Republica Moldova
Ioniţă Diana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures and strategies in translating economic terms
Corcodel Svetlana1, Corcodel Dan2, Corcodel Artur34
1 University of European Studies of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретические основы внедрения стратегии интернационализации в деятельность современного университета

Trifonova Larisa
Международный Независимый Университет Молдовы
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 138