IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "Real-Time PCR"

Actualități în diagnosticul de laborator al toxoplasmozei oculare

Urs Marian, Rusu Mariana
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilul epidemiologic, citogenetic și molecular al leucemiei mieloide cronice

Musteaţă Vasile12
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expresia unor terpen-sintetaze în flori și frunze la Origanum vulgare (SSP. Vulgare).

Port Angela, Duca Maria, Mutu (Calmîş) Ana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expression of genes involved in sclareol biosynthesis in Salvia sclarea L
Duca Maria1, Port Angela1, Şestacova Tatiana1, Martea Rodica1, Gonceariuc Maria2
1 University of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-29. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Development of the real-time pcr methodology for testing mycotoxigenic microorganisms in grape marc

Sturza Rodica1, Mitin Valentin2, Mitina Irina2, Zgardan Dan1, Patraș Antoanela3, Behta Emilia14
1 Technical University of Moldova,
3 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methodological aspects of real-time PCR usage in acetobacter detection

Boiştean Alina1, Chirsanova Aurica1, Zgardan Dan1, Mitina Irina2, Găină Boris3
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Academy of Sciences of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The methodological aspects of using real-time polymerase chain reaction (rt-PCR) in Brettanomyces/Dekkera detection

Mitina Irina1, Zgardan Dan2, Sturza Rodica2, Scutaru Iurie2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul materialului genetic în practica medico- legală

Cojan Constantin, Ciudin Oxana
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QPCR detection and quantification of ‘Candidatus phytoplasma solani’ in tomato with primers targeting CPN60 gene

Mitina Irina, Bahşiev Aighiuni, Mitin Valentin, Zamorzaeva Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The detection of mycotoxigenic microorganisms in grape marc using real-time PCR

Sturza Rodica1, Mitin Valentin2, Mitina Irina2, Zgardan Dan1, Behta Emilia1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10