IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "genotypes"

Создание и исследование селекционного исходного материала наперстянки шерстистой (Digitalis Lanata Ehrh.) в условиях центральной зоны Молдовы

Botnarenco Pantelimon, Maşcovţeva Svetlana, Butnaraş Violeta, Cotelea Ludmila
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-015-9.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some reactions to virus infections of Solanum Lycopersicum L. Genotypes with different defense responses

Andronic Larisa1, Balashova Irina2, Bujoreanu Valeriu1, Smerea Svetlana1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studierea reacţiei gametofitului masculin a genotipurilor de tomate după rezistenţa la patogenii fungici Alternaria Spp

Antoci Liudmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of tomato varieties after valuable economic features
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Calalb Tatiana, Ciobanu Renata
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantificarea unor efecte ale ultravioletelor la Phaseolus vulgaris l. în vederea identificării de genotipuri cu diferite capacități de utilizare a radiațiilor solare
Băra Csilla-Iuliana1, Iurea Dorina2, Cotenco Eugenia3, Vochiţa Gabriela2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul de creştere şi hibridare a suinelor în Republica Moldova

Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качество мужского гаметофита гибридов томата в условиях повышенной температуры

Antoci Liudmila, Saltanovici Tatiana
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind realizările și evoluția cercetării nucului (Juglans regia L.) în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

Agapi Ion
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul microscopic în evaluarea genotipurilor noi de tomate obţinute in vitro

Calalb Tatiana, Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea performanței genotipurilor de viță-de-vie, utilizând curba de saturaţie a luminii pentru fotosinteză

Alexandrov Eugeniu, Scurtu Gheorghe
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soiuri rizogene de viţă-de-vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)

Alexandrov Eugeniu1, Botnari Vasile1, Găină Boris2
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content analysis of main carotenoids in mature fruits of tomatoes

Rudacova Angela1, Mihnea Nadejda2, Rudacov Serghei1, Climăuțan Diana2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toleranța genotipurilor de susan (Sesamum indicum L.) la stresul hidric în condițiile modelării lui artificiale

Mogîlda Anatolii
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variabilitatea şi heritabilitatea rezistenţei genotipurilor de tomate la patogenii fungici Alternaria alternata şi Fusarium spp

Mihnea Nadejda, Lupaşcu Galina
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemical study of genotypes of Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Origanum vulgare ssp. hirtum (link) ietswaart from the Republic of Moldova

Pompuş Irina, Benea Anna, Babina Iulia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemical study of three genotypes of Hyssopus officinalis L. cultivated in the Republic of Moldova

Benea Anna, Pompuş Irina, Ciobanu Cristina, Ungureanu Ion, Ciobanu Nicolae, Cojocaru-Toma Maria
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16