IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(254) pentru cuvîntul-cheie "environment"
On Stability Improvement of Environment’s Dynamic Systems
Migdalovici Marcel1, Cononovici Sergiu1, Secrieru Grigore2, Vlădăreanu Luige1, Baran Daniela1, Vlădeanu Gabriela1
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea pădurilor din România– efectele defrişărilor în masa
Postolache Gabriel Alexandru
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reglementări juridice a procesului de consolidare a terenurilor agricole
Buzulan Marcela
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul de petiţionare privind problemele de mediu
Bontea Oleg
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul de a fi despăgubit pentru dauna ecologică
Bontea Oleg
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретические основы и проблемы эколого-экономической оценки земель сельскохозяйственного назначения Республики Беларусь
Tișkovici O.
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sustenabilă şi creşterea economiei mondiale
Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul educațional – factor relevant în dezvoltarea personalității elevului
Vinnicenco Elena
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факторы среды и психическое здоровье
Pavaliuc Petru, Varmari Grigore, Sinica E.
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W. Goyen’s “Bridge of music, river of sand” – an ecological perspective
Ţeplic Tatiana
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea prin intermediul obiectelor aplicată în cadrul educației pentru dezvoltare durabilă (componenta mediu)
Donica Ala
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Построение эффективной обучающей среды в процессе обучения
Mamedova S.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația în postmodernitate
Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului
Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-159. Vizualizări-1237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological and institutional basis of the implementation of the European integration vector of Ukraine
Skrypchuk Petro
National University of Water Management and Nature Resources, Rivne
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of competitiveness factors of enterprises in the period of development of the digital economy
Kucherenko Svetlana, Levaeva Lyudmila
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 23 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological and institutional basis of the implementation of the European integration vector of Ukraine
Skrypchuk Petro, Skrypchuk Mykhailo
National University of Water Management and Nature Resources, Rivne
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 22 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele modalități ale administrației publice de soluționare a problemelor mediului ambiant
Babii Leonid
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наноразмерные, стерео- и энантиомерные пестициды: успехи, перспективы и риски
Macaev Fliur, Stîngaci Eugenia, Pogrebnoi Serghei, Ivancic Albert, Duca Gheorghe
Институт химии Академии наук Молдовы
Достижения химии в агропромышленном комплексе
Ediția a II-a. 2016. Уфа, Россия . ISBN 978-5-7456-0499-7.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ privind instrumentele fiscal-bugetare eficiente de reparare a prejudiciilor cauzate mediului
Gugulan Eugenia
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 254