IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(53) pentru cuvîntul-cheie "reforms"

Policies for sustainable and qualitative economic growth: case study from Auvergne

Paduraru Tatiana1, Nautre Benoit2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele reglementări juridice a procesului de consolidare a terenurilor agricole

Buzulan Marcela
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politicile agricole şi destinul ţăranului din Republica Moldova

Certan Ion1, Certan Simion2
1 University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest,
2 State University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of globalization on the domestic health policies meant to contribute to economic growth

Nautre Benoit1, Paduraru Tatiana2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extinderea UE: riscuri și beneficii

Dulschi Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реформы «низам-и джедид» в османской империи: подходы к пониманию

Papțov Iurii1, Papţova Alla2
1 Профессиональное Училище г. Чадыр-Лунга,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia sistemului de sănătate din Republica Moldova

Zubcova Elena, Petroia Andrei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multi-criteria study of pigs in the Republic of Moldova

Baltag Grigore, Popescu Adrian
State Agrarian University of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele realizări ale implementării asigurării obligatorii de sănătate în cadrul reformei sistemului medico-sanitar din Republica Moldova

Cazacu Veronica1, Ucraințeva Violeta2, Eșanu Loretta2, Postoronca Svetlana2, Conareva Lilia2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The economic relations of Romania’s social structure (1730-1877) on the background of the new capitalism and the demographic potential

Ionescu Ion1, Marcu Camelia Isabela2
1 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest,
2 Virgil Madgearu Technological High School, Constanta
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impunerea fiscală în Republica Moldova: probleme și soluții

Băncilă Natalia, Mărgineanu Aureliu
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The educational system of the Israeli Arab society

Hussien Sarris
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenges for journalism education in Ukraine: quality of academic staff

Sirinyok-Dolgaryova Katerina
Zaporizhzhia National University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 30 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistența UE în Republica Moldova: oportunități sau dependență

Popa Marina, Tombrachevici Valentin
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 9 / 2018 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posibilităţi de aplicare ale practicilor internaţionale de descentralizare fiscală în Republica Moldova

Luca Sabina
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea actuală privind dezvoltarea spaţiului rural al Republicii Moldova

Bajura Tudor1, Mocanu Natalia2
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul reformelor draconice şi timocratice asupra apariţiei retoricii judiciare

Cepraga Lucia, Bîrsan Svetlana
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezolvarea creativă a problemelor în activitatea managerului instituţiei de învățământ

Stefoglo Vera1, Ianioglo Maria2
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53