IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare locală"
Instrumente pentru depistarea decalajelor în dezvoltarea regională din Republica Moldova
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările dezvoltării regionale în secolul al XXI-lea
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea și dezvoltarea durabilă a clusterului turistic – model de măsurare a impactului turismului asupra dezvoltării locale
Buzdugan Adriana
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de integrare comunitară prin înființarea de structuri de economie socială. Studiu de caz
Cormoș Viorica-Cristina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-60. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica Republicii Moldova în domeniul relațiilor cu diaspora orientată spre consolidarea încrederii și rolul biroului relații cu diaspora în acest proces
Donu Violina
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme ale subdezvoltării localităților rurale și orașelor mici din România. Studiu de caz: Abrud, Județul Alba
Preotesi Mihnea
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul delocalizării multinaționalelor asupra economiilor la nivel local
Niță Dorina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul schimbării ca instrumentar al dezvoltării locale: cazul raionului Cahul
Popa Andrei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9