IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "securitate umană"

Considerații epistemologice asupra securității personale. Delimitarea educației pentru securitate personală ca obiect epistemic

Cutasevici Angela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incursiuni în studiul securității umane și siguranței persoanei

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica securității umane și drepturilor persoanei reflectată in acordul de asociere RM-UE

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia – pilon sigur al securităţii umane

Curoş Liudmila
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții ale concepției securității umane la fortificarea spațiului european de securitate

Sprincean Serghei
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progresul domeniului culturii favorizat de acordul de asociere Republica Moldova – uniunea europeană în perspectiva sporirii securității și siguranței persoanei umane

Sprincean Serghei12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții bioetice la reformarea sistemului de asigurare a securității umane în Republica Moldova

Sprincean Serghei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații politologice și sistemico-metodologice ale corelației dintre bioetică și securitatea umană
Sprincean Serghei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul societății civile în promovarea valorilor și principiilor securității umane la nivel național și global

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2, Mitrofanov Ghenadie2
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea persoanei ca element component al securităţii naţionale
Enicov Vadim
Legea şi Viaţa
Nr. 2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 April, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități în procesul de asigurare a securității umane

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-44. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securității umane prin optimizarea procesului decizional în Republica Moldova

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice și evolutive ale conceptului securității umane
Sprincean Serghei
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția și siguranța persoanelor: provocări ale securității umane în context global

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2, Mitrofanov Ghenadie2
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni securitare ale modernizării sociopolitice în contextul integrării europene a Republicii Moldova

Sprincean Serghei1, Popovici Dan2, Mitrofanov Ghenadie2
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Democratizarea în contextul asigurării securității umane și siguranței persoanei

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2, Creţu Ion2
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelația dintre securitatea umană și securitatea națională: perspective pentru Republica Moldova

Albu Natalia
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-94. Vizualizări-1314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The human security approach in the analysis of fundamentalism: political, cultural and bioethical aspects
Sprincean Serghei1, Krasnova Alina2
2 Southern Federal University, Rostov-on-Don
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective de democratizare prin fortificarea culturii securitare a persoanei

Sprincean Serghei12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale managementului securităţii umane

Sprincean Serghei
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33