IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(48) pentru cuvîntul-cheie "irrigation"

Иннавационный подход по модернизации техника и технологии полива хлопчатника в фермерских хозяйствах

Serikbaev B.1, Nosirov F.1, Ubaidillaev A.1, Gumanazarova A.2
1 Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea agriculturii bazate pe irigare în condițiile de mediu ale raioanelor din cursul de mijloc al Nistrului de pe teritoriul Republicii Moldova

Codreanu Igor, Malai Sorina
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea apei pentru irigaţii – problemă importantă în zonele cu sisteme de irigare centralizate

Lozan Raisa, Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Zlotea Alexandr, Comarnițchi Anna
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relationships between the irrigation norm and production of maize (Zea mayes)

Stoianova Antonia
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-108. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acțiunea schimbărilor climatice asupra rezervei de umiditate din sol invocând instabilitate economică

Cojocaru Olesea1, Panfil Petru2, Buga Cătălina1
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воздействие капельного орошения на пищевой режим почвы и на урожайность томата

Gradinar Dmitri, Gumaniuc Alexei
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние орошения на валовое содержание и подвижные соединения Zn в черноземах выщелоченных Центральной России

Gorbunova N.1, Kulikova E.2
1 Воронежский государственный университет,
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecological basis of fertigation application in the steppe of Ukraine

Onoprienko Dmytro
Dnipropetrovs’k State Agrarian and Economic University
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность применения удобрений на сое

Gumaniuc Alexei, Babaian B., Iliev Petru
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возможность использования подземных вод для орошения в Республике Молдова

Jalalite Ghene, Jeleapov Victor, Nicoara Igor
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Black soils degradation in the south-western Black Sea region at irrigation and in the post-irrigation period
Bilankin Iaroslav, Rezvaia Svetlana, Medineţ Volodimir
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние капельного орошения и удобрения на урожайность подсолнечника в Молдове

Vasilioglo Nicolae, Gumaniuc Alexei, Maica Lilia
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of long-term irrigation and crop rotation combinations on soil enzyme activities

Samuel Alina Dora, Blidar Cristian
University of Oradea
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние орошения и удобрений на потребление и вынос питательных веществ перцем сладким

Secrier Sergiu, Gumaniuc Alexei
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Планирование урожаев овощных культур по расходу воды

Botnari Vasile
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irrigation possibilities of the soils from the Northern agricultural region of the Republic of Moldova located in the river basin of the Prut

Andriucă Valentina1, Lozan Raisa1, Tărîţă Anatolie2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Ecology and Geography
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 1454-7414 /ISSNe 2069-7627
Disponibil online 23 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele ecologice ale irigaţiei cernoziomurilor şi măsurile de prevenire a degradării lor

Filipciuc Vladimir, Andrieş Serafim
Mediul Ambiant
Nr. 5(77) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte directe și remanente ale irigației cu apă subterană asupra cernoziomului obișnuit

Filipciuc Vladimir, Boaghe Lilia, Chiriliuc Vladimir, Rozloga Iurii
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea impactului ecologic prin irigarea şi fertilizarea dirijată a solului
Gumaniuc Alexei, Marinescu Constantin, Demcenco Elena
Mediul Ambiant
Nr. 2(20) / 2005 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 23 November, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverticuloza colonică. Aspecte de diagnostic și tratament

Popa Daniela, Bendelic Valentin
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 48