IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "Uniunea Sovietică"
Politica naționalismului: influența politicii soviețice și a mișcărilor naționaliste asupra identății naționale în Moldova
Andrieş Vasile1, Osbern Kimberly2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(16) / 2022 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactici şi metode comuniste de marginalizare a bisericii ortodoxe în RSS Moldovenească în anii 1944-1965
Tihonov Ludmila
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 1(9) / 2012 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekaterina Furțeva – ministrul Culturii al URSS
Ursu Valentina
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind implicarea serviciilor secrete sovietice și a Cominternului în organizarea rebeliunii de la Tatar-Bunar
Ponomariov Vitalie12
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 5 October, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-2157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political identities in the former Soviet Union: the cases of Abkhazia and South Ossetia
Chelaru Valeria
Babeș-Bolyai University
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la actualitatea etnologiei sovieticității în Republica Moldova
Dolghi Adrian
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuclear Ukraine: an american geostrategic policy
Bacrau Andrei-Valentin
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratagema propagandei sovietice în „războiul de iarnă” cu Finlanda
Şişcanu Daniela
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea din August a VASHNIL (1948):  rezistență și emulație academică în RSS Moldovenească
Rotaru Liliana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur le Dniestr paisible. Vie et mort à la frontière entre la Roumanie et L’union Soviétique, 1918-1940
Mironov Alexandru-Murad
Université de Bucarest
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
România în cadrul războiului de coaliţie (1941-1945)
Duţu Alesandru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питиé на Руси
Djiraudo Djanfranko
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta Uniunii Sovietice asupra arhitecturii din Moldova
Manole Iulian
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.3. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-957-7 (Vol.2).
Disponibil online 22 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13