IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "societate comercială"
Activitatea funcţiunilor societăţilor comerciale din judeţul Maramureş
Sârbu Ion1, Bretan Florin-Ioan2
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-1272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul şi desfăşurarea procedurii insolvenţei societăţilor comerciale
Popa Daniela
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei provocate de noua infecție covid-19 asupra activității entităților economice
Lupaşco Vera
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-66. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind avantajele și pericolele fuziunii prin absorbție - formă de reorganizare a societăților comerciale
Lupaşco Vera12
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(2)(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-68. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dirijarea activității societăților comerciale prin prisma legislației Uniunii Europene.
Lupaşco Vera12
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza gestionării activelor curente în cadrul societăţilor comerciale
Iarmenco Serghei, Crucerescu Cornelia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a raporturilor dintre societatea comercială și administratorul acesteia
Şova Nicolae1, Moraru Irina2
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(56) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea răspunderii penale a persoanelor juridice
Ulianovschi Xenofon1, Dogaru Mihai2
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(31) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-1687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea comercială - subiect de drept în cadrul dreptului internațional
Lupaşco Vera12
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1-2(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele juridice ale reorganizării societăților comerciale
Lupaşco Vera12
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii cu privire la lichidarea persoanelor juridice
Mihalache Iurie12
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(158) / 2013 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 December, 2015. Descarcări-37. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea pe acţiuni – o privire sintetică asupra cadrului juridic
Mihalache Iurie12
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(157) / 2013 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 9 December, 2015. Descarcări-47. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discuţii privind crearea parteneriatului public-privat sub formă de societate comercială
Mihalache Iurie
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(151) / 2013 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 23 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții, opinii și măsuri, privind influența digitalizării globale asupra afacerilor
Lupaşco Vera
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii privind regimul juridic al patrimoniului societăţilor comerciale conform legislaţiei Republicii Moldova şi tendinţa armonizării acesteia la normele Uniunii Europene
Dandara Liliana1, Revenco Valentina2
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii de determinare a naționalității persoanei juridice în contextul legislației Uniunii Europene
Melnic Dumitru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution and Prospects of Commercial Companies
Ghica Elena Doina, Ban Florin Claudiu
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme teoretico-practice ce apar în materie de competenţă jurisdicţională la examinarea litigiilor de insolvabilitate
Rusanovschi Iulian, Mărgineanu Lilia
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conturarea obligațiilor legale ce revin subiecților activității de întreprinzător
Ciubotaru Angela
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 9. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-121-0.
Disponibil online 4 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale
Lupaşco Vera12
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21