IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "nicotină"
Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturne sub influența substanțelor psihoactive
Romaniuc Dumitru, Bordeniuc Gheorghe, Fala Paula, Lacusta Victor, Fala Valeriu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența nicotinei asupra calității somnului
Ţurcan Victor, Lozovanu Svetlana
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cercetarea și validarea metodei de determinare a nicotinei și cotininei cu ajutprul gaz-cromatografiei cuplate cu mass-spectroscopia
Şpaiuc Doina12, Şpac Adrian1, Agoroaei Luminiţa1, Peredelcu Rodica3, Butnaru Elena1
1 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
2 Emergency Military Hospital, Iaşi,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2012 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra metodei studiului de caz utilizată în lecţiile de chimie
Vasilache Violeta1, Creţu Monica-Anca2, Sandu Ion2
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4