IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "gaze"
Intoxicațiile acute de etiologie chimică la copii în Republica Moldova în perioada anilor 2012-2020
Tonu Tatiana12
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele gazelor toxice asupra sănătății umane
Stincă Kristina12, Pînzaru Iurie21
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenințări la adresa sănătății publice generate de spectrul substanțelor/amestecurilor chimice
Pînzaru Iurie12, Stincă Kristina1, Tonu Tatiana12
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem complex pentru detectarea incendiilor
Bejenar Marian
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții juridice asupra strategiei comunitare europene în domeniul mediului
Triboi Mihăiță-Cristinel
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra metodei studiului de caz utilizată în lecţiile de chimie
Vasilache Violeta1, Creţu Monica-Anca2, Sandu Ion2
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul poluării aerului cu praf asupra gradului de confort în zonele rezidențiale
Ţurcanu Iurie, Ciobanu Nicolae
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7