IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(59) pentru cuvîntul-cheie "securitate națională"

Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe

Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
State University of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile și oportunitățile geopolitice ale securității naționale a Republicii Moldova în contextul necesității intensificării relațiilor de cooperare cu organizația tratatului Atlanticului de Nord

Ungureanu Veaceslav
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția securității economice in contextul securității europene

Perederco Vasile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiența statului Israel în asigurarea securității în diferite domenii de viață și activitate a societății

Sirota Iulia, Leck Hod
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul diplomației culturale în asigurarea securității naționale

Roşca Simion
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea politică eficientă – factor important în consolidarea sistemului regional și național de securitate

Roşca Simion
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accesul la informaţie şi protecţia informaţiilor clasificate

Ojog Vitalie
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme teoretico-practice privind recepţionarea şi examinarea sesizărilor actelor de terorism

Creţu Olesea
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financial security of a small open economy in conditions of globalization

Komorowski Piotr
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în căutarea unei identităţii de securitate: reflecţii după 20 de ani de independenţă
Ţîcu Viorica
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 2(8) / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI – element strategic în asigurarea securității naționale

Ciumac Andrian
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принципы государственного регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности Украины

Iakovlev Pavel
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cetăţeanul şi societatea civilă ca obiect și subiecţi ai politicii de securitate

Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-71. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind fenomenul separatismului
Cara Evgheni
Legea şi Viaţa
Nr. 4(292) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 25 May, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea persoanei ca element component al securităţii naţionale
Enicov Vadim
Legea şi Viaţa
Nr. 2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 April, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The state and national security: current issues and contemporary application

Oleinic Ludmila
The American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approaching the national security of the Republic of Moldova from the perspective of foreign and defense policy

Oleinic Ludmila
The American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul asigurării securității globale asupra modernizării sociopolitice a Republicii Moldova

Sprincean Serghei1, Mitrofanov Ghenadie2
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securității umane prin optimizarea procesului decizional în Republica Moldova

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Characteristic aspects of the state as the central institution of political system (from the perspective of the guarantor of national security)

Oleinic Ludmila
The American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59