IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "occupation"
Constitutionnalisation de la langue roumaine en République de Moldavie
Guţu Ana
Université Libre Internationale de Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile dintre Israel şi SUA în chestiunea palestiniană după alegerea lui Donald Tramp în funcţia de preşedinte (2017-2018)
Sayed Sayed
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1943-й год: иерархи украинской и румынской православных церквей на пути к межцерковному диалогу
Mihailuţa Nikolai
Одесский национальный морской университет
Identităţi naţionale în dialog intercultural:
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-084-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale integrării socio-profesionale ale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale
Foca Eugenia, Bejan Angela
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea adaptabilităţii forţei de muncă tinere la schimbările economice şi sociale şi asigurarea premiselor pentru mobilitatea internă&
Cauşan Corina1, Suslenco Alina2
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratificare socială a spaţiului rural moldovenesc: tendinţe şi perspective
Mocanu Victor
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отношения Израиля и США в палестинском вопросе после избрания Дональда Трампа на должность президента (2017-2018 ГГ.)
Sayed Sayed
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea vocationala şi consiliere profesionala în contextul abilitarii sociale şi economice a persoanelor defavorizate
Gribincea Tatiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mersul pe jos – cel mai eficient exercițiu pentru sănătatea fizică și psihică a organismului uman
Arsene Igor1, Arnaut Ion2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Marghiloman – model de sacrificiu politic asumat
Coman Constantin
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premises for class structures in the Republic of Moldova
Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistența antisovietică în RSS Moldovenească: anul 1944
Şevcenco Ruslan
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-1150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’Autre en image(s). La narration de l’exclusion chez Charlotte Salomon et Édith Thomas
Mamatsashvili Atinati12
1 Université d’État Ilia,
2 Université d’Aix-Marseille
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 5 / 2018 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constitutionnalisation de la langue roumaine en République de Moldova
Guţu Ana
Université Libre Internationale de Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 21 November, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-1121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea contribuției sistemului educațional pentru asigurarea sustenabilității afacerii prin specialiști calificați
Stihi Ludmila
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea învățării bazată pe sarcini de lucru în cadrul modulului „Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial” la disciplina „Dezvoltarea personală” în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana, Neculai Rodica
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегическое партнерство Израиля и США по палестинскому вопросу в годы преидентства Б.Обамы и Д.Трампа (2009-2018)
Sayed Sayed12, Nazaria Sergiu2, Sirota Iulia3
2 Институт международных отношений Молдовы,
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări sociale despre muncă, profesie și carieră: sinteze teoretice
Guţu Olga
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выполнение деятельности детьми с аутизмом
Anţibor Ludmila, Gurcova Maria
Молдавский Государственный Университет
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 23 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații
Răileanu Viorica
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36