IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(146) pentru cuvîntul-cheie "motivation"

Personalul serviciului diplomatic: selectarea, pregătirea și promovarea cadrelor diplomatice

Malai Anastasia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici

Severin Alina
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici privind motivarea elevilor în procesul de predare–învățare–evaluare la matematică

Olednic Tatiana
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea senzorilor în motivarea pentru instruire la chimie

Codreanu Sergiu, Iavița Tatiana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов

Braicov Andrei1, Velicova Tatiana2, Popil Ghenadii2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Внедрение элементов визуального программирования как средство мотивации изучения информатики

Stepanov Zahar
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revista online de biologie - mediu motivațional prin experiența mediatică

Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor ecologice – imperativ al timpului
Calmuţchi Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivaţia unităţilor polilexicale stabile monosemantice în redarea expresivităţii şi a valorilor lexico-gramaticale

Savin-Zgardan Angela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantificarea intensităţii motivaţiei
Racoceanu Constantin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivaţia alegerii profesiei de către studenţii Facultății de Psihologie și Asistență socială

Ceban Gabriela, Lungu Tatiana, Odobescu Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivational Strategies in the English Language Classroom

Colenciuc Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern Trends in Teaching English: Projects

Stoianova Inga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conducere eficientă prin stabilirea şi controlul punerii în aplicare obiectivelor organizaţiei
Jerebnii Andrei, Ivanov Alexandru
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de formare a motivaţiei de a învăţa la studenţii din UCCM
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational trust, as factor of social capital

Shengelia Temur
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția sensului unităţilor polilexicale stabile

Savin-Zgardan Angela
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației studenților ce utilizează o platformă de învățare (I)
Bleandură Nicoleta
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conscious choices and decisions

Ciobanu Diana
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni ale motivaţiei pentru învăţare la elevi

Bîrsan Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 146