IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "policy documents"

Impactul documentelor de politici naționale în domeniul ordinii și securității publice asupra protecției drepturilor omului, caracteristici distinctive și mecanisme de implementare

Erhan Ianuş
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorităţile publice ca pilon în fortificarea politicilor de ocupare a forţei de muncă

Otrublenco-Eni Nadejda
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recomandări metodologice privind educaţia parentală

Orîndaş Lilian
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 17 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legislative issues regarding public policy documents in the management of labor migration. The case of the Republic of Moldova

Cebotari Mihail
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea iniţială a cadrelor didactice: context naţional
Petrov Elena
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia națională de securitate a republicii moldova ca instrument de protejare a securității naționale

Poalelungi Mihail1, Cristea (Bîtcă) Gabriela2
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6