IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(39) pentru cuvîntul-cheie "legal framework"

Cadrul juridic și mecanismele internaționale de cooperare transfrontalieră și transnațională în materie penală

Rusu Vitalie, Odinokaia-Negură Ina
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbunătățirea cadrului legislativ  ca o condiție de creștere a ocupării forței de muncă 

Savelieva Galina, Cotelnic Valentina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Strategy of the Cyber Security Building

Zghibarta Patricia
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea pensiei de întreţinere a copiilor cu părinţi divorţaţi

Chistruga-Sinchevici Inga, Bargan Natalia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte legale privind ocuparea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova

Chistruga-Sinchevici Inga, Bargan Natalia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legal restrictions regarding women in context of fostering gender equality in EU countries

Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza cadrului de drept național în contextul reglementării proceselor migraționale

Cotelnic Valentina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15. 2021. Chisinau. ISBN (pdf) 978-9975-3486-9-0 (PDF).
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности становления и правового регулирования сектора НПО в Республике Молдова на современном этапе

Horozov Serghei
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of legislative framework of the consumer co-operatives’ activity and visions of its improving
Şavga Larisa, Dandara Liliana
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizări și probleme în reformarea cadrului legal și instituțional în domeniul gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova

Bacal Petru, Burduja Daniela
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova: reglementări legislative și serviciile oferite pentru populație și agenți economici

Panţîr Alina
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.2. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Миграционные процессы в СНГ в контексте безвизового режима

Turco Tatiana, Svetlicinîi Rodica
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția minorilor vs activitatea mass-mediei: de la cadrul legal la normele etice

Tacu Mariana, Capațîna Daria
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII. 2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concession and public procurement agreements as forms of interaction between business and the state: similarities and differences

Coziev Lolita
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte criminologice privind infracționalitatea juvenilă

Ciubara Mihaela
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le misure di protezione del patrimonio archeologico nella Repubblica di Moldavia

Talpă Ina12, Musteaţă Sergiu3
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2017 / ISSN 2345-1462 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confidențialitatea și protecția datelor

Cristea Daniel
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 5. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности становления и правового регулирования сектора НПО в Республике Молдова на современном этапе

Horozov Serghei
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii doctrinare privind încetarea contractului individual de muncă

Ianciu Ruslan
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul legislativ în domeniul finanţelor publice ca factor de decizie în funcţionarea sistemului trezorerial

Anghel Sofia
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39