IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "indicatori economici"

Rolul scenariilor în activitatea de prevenire și protecție și analiza cost-beneficiu

Craciun Nicoleta
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение трехосевых графиков в анализе

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilele economice ca o premiză a securităţii demografice in Republica Moldova
Savelieva Galina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea economică a activităţilor în aspect agregat și analiza ei

Frăsîneanu Pantelemon12, Duhlicher Grigore3
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4