IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "reorganizare"
Reorganization of the natural gas distribution complex of JSC "Moldovagaz"
Ceban Vadim1, Tonu Valentin2
2 Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind avantajele și pericolele fuziunii prin absorbție - formă de reorganizare a societăților comerciale
Lupaşco Vera12
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(2)(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-68. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura concedierii în urma reducerii numărului de personal: aspecte social-juridice
Capşa Tudor1, Sandu Victor2
Legea şi Viaţa
Nr. 7(271) / 2014 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre unele probleme ce pot apărea în legătură cu  procedura de concediere în ca zul reducerii numărului sau a statelor de personal
Sandu Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 6(270) / 2014 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 October, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea și reziliența rețelelor cerebrale în epilepsia focală
Ciolac Dumitru
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Texte dialectale.Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM)”: probleme ale reeditării
Popovschi Liliana
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele juridice ale reorganizării societăților comerciale
Lupaşco Vera12
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de restructurare a întreprinderii insolvabile
Craiu Nicolae1, Fiodorov Olga2
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii cu privire la reorganizarea persoanelor juridice
Mihalache Iurie12
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(164) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-40. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea subdiviziunilor unei instituţii medicale în vederea acordării asistenţei medicale pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2
Ciobanu Elena1, Pîsla Mihail2, Pantea Valeriu3, Bahnarel Ion1
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comisariatul poporului pentru securitatea statului al RSS Moldovenești – structura organizatorică în anii 1944–1946
Malacenco Alexandru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea justiției basarabene pe agenda de lucru a Sfatului Țării
Aramă Elena, Chisari-Lungu Oxana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind istoria recentă a țării Făgărașului, instaurarea regimului comunist în localitatea Vad, județul Brașov (1951-1964)
Faraon Gheorghe
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea sistemului medico-sanitar din Basarabia anilor 1918-1919
Ghețan Alexandru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica indicatorilor de sănătate a mamei și copilului în cadrul etapelor de reorganizare a serviciului perinatologic în Republica Moldova
Gaţcan Ştefan12, Eţco Constantin1, Gîlca Boris13, Eţco Ludmila12
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale
Lupaşco Vera12
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16