IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(78) pentru cuvîntul-cheie "evolution"

Acțiuni inovaționale evoluționate motivațional de către e-guvernarea Republicii Moldova cu privire la decidența națională racordată cerințelor globale

Gorea Victoria
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study regarding the evolution of Romania’s population

Mateoc-Sîrb Nicoleta1, Mateoc Teodor1, Mocanu Natalia2
1 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania,
2 State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomicultura Republicii Moldova: situaţia actuală şi tendinţe de dezvoltare

Dobrovolschi Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar

Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia poziţionării Republicii Moldova în diverse clasamente internaţionale
Sturza Alexei
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe spaţiale şi temporale în evoluţia spaţiilor verzi urbane din Republica Moldova

Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii analitice asupra performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova
Paladi Valentina, Erhan Lica
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures and strategies in translating economic terms
Corcodel Svetlana1, Corcodel Dan2, Corcodel Artur34
1 University of European Studies of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The methodology of assigning a piano repertoire
Spiridon Mihaela
Academy of Muzics “Gheorghre Dima”, Cluj-Napoca
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teatrul folcloric – fenomen etnosocial de afirmare a culturii tradiţionale de tip rural

Niţă-Cocieru Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția genului pamfletar în spațiul românesc

Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scurtă privire asupra evoluției vocalei ĕ latin

Gurău Larisa
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere estetice în evoluția filmului-portret
Fotescu Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini din istoria trompetei
Cârstea Sergiu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptual issues regarding crime and punis hment in Muslim criminal law

Rotari Oxana
Free International University of Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4-6 / 2014 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль света в становлении зрения

Heifeţ Eduard
Селекционно-генетический институт-Национальный центр семеноведения и сортоизучения
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public health service in the Republic of Moldova: from independence to the present

Ciochina Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conscious choices and decisions

Ciobanu Diana
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia şi tendinţe de dezvoltare a alimentaţiei publice în Republica Moldova

Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О результатах повторного изучения плазмогенеза вокруг ядер - спремиев у Picea abies (L.) Karst.
Ciubotaru Alexandru
Ботанический сад АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 78