IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor -19-0(65) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări

Timofti Elena, Şargo Aliona
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme

Tacu Georgiana, Vasile Matei, Matei-Gherman Corina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul organizației școlare prin muncă în echipă

Simerețchii Margareta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale

Rusu Rodica, Malai Anastasia
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diaspora în cadrul binomului migrație -  dezvoltare: aspecte internaționale și naționale

Rusu Rodica
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de indicatori de monitorizare ai dezvoltării regionale
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru, Sava Elena, Bîrca Iulita
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea croazierelor fluviale în Uniunea Europeană
Betivu Danaia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura implementării proiectelor software aferente dezvoltării produselor bancare
Bunici Sergiu
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul echilibrelor macrostructurale în condiţiile trecerii la economia bazată pe cunoaştere
Marinescu Ioana-Andreea, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şomajul în regiunea de nord-est
Ciochină-Barbu Ioan
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile specifice ale activităţii de sistematizare a localităţilor rurale din RSSM
Severin Serghei
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihoneurologice de dezvoltare a copiilor prematuri expuşi antenatal sulfatului de magneziu
Sprincean Mariana, Stratulat Petru, Eţco Ludmila, Petrov Victor, Opalco Igor, Lupaşcu Aliona, Pădure Valeriu, Paladi Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea învățământului în Republica Moldova – prioritate națională de modernizare socială

Nirean Elena
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea performanţei academice a instituţiilor de cercetare cu profil agronomic din Republica Moldova prin metoda analizei anvelopării datelor

Sîrbu Adrian, Speianu Tatiana
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul riscurilor în dezvoltarea produselor noi. Studiu de caz. Elaborarea unui plan de marketing pentru lansarea produsului turistic „Vrancea – patria vinurilor”

Nastase Gabriel
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursele naturale folosite în promovarea dezvoltării

Mammadzada Laman
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea pășunilor în raionul Anenii Noi din Republica Moldova: probleme și soluții

Cocîrţă Petru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul educațional pas cu pas pentru copii și familii în Republica Moldova
Barbă Maria
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The main peculiarities of attracting capital by SMES in Republic of Moldova

Tabuica Cristina, Biloocaia Svetlana
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-19-0 of 65