IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "Triticale"
Acţiunea razelor gama asupra masei calusale şi regenerării de plantule în cultura in vitro la triticale
Ciobanu Renata
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea şi implementarea soiurilor noi de Triticale în Moldova
Veveriţă Efimia, Leatamborg Svetlana
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нетрадиционные зерновые корма в кормлении мясных цыплят
Tlețeruk I.1, Iurina N.2, Iurin D.2
1 Майкопский государственный технологический университет,
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 17 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența culturii in vitro asupra indicilor citogenetici la triticale
Ciobanu Renata, Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование миллиметрового излучения для повышения жизнеспособности cемян тритикале и кукурузы при консервации ex situ
Corlăteanu Liudmila, Ganea Anatolie, Maslobrod Serghei
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка зараженности семян 3 сортов тритикале некоторыми грибными патогенами из рода fusarium в зависимости от условий хранения
Ignatova Zoia
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выращивание молодняка гусей с использованием зерна тритикале
Kononenko S.1, Guliț A.2
Medicină veterinară
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a structurii şi activităţii funcţionale a aparatului fotosintetic la plantele de triticale
Mereniuc Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 July, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экологическое состояние серых оподзоленных почв при применении удобрений органического происхождения в агроценозах Западной Лесостепи Украины
Lopuşneak V.1, Avgustinovici M.2
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triticale – cereală profitabilă
Veveriţă Efimia, Leatamborg Svetlana, Rojneva Alexandra
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări în crearea soiurilor noi de triticale în Republica Moldova
Veveriţă Efimia, Leatamborg Svetlana
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the morphogenetic and regenerative potential of triticale genotypes in in vitro culture
Ciobanu Renata
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The active biological potential of triticals in the production of a functional beverage
Covaci Ecaterina, Sturza Rodica, Vizireanu Camelia
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распространенность и видовой состав возбудителей корневой гнили в посевах ярового тритикале в Республике Беларусь
Radivon V., Jukovskii A.
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și caracteristica formelor noi de triticale
Veveriţă Efimia, Leatamborg Svetlana
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inducerea calusogenezei şi regenerării plantulelor din embrionii maturi la diferite genotipuri de triticale
Ciobanu Renata
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa genotipului şi a razelor gama asupra regenerării de plantule în cultura in vitro la triticale
Ciobanu Renata
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea potențialului morfogenetic și regenerativ al genotipurilor de triticale în cultura in vitro
Ciobanu Renata
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culturi păioase, perspective pentruagricultura Moldovei
Veveriţă Efimia, Rotari Silvia, Leatamborg Svetlana
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Урожайность и качество зерна озимой Тритикале в многофакторном опыте
Burdujan Victor, Rurac Mihail, Melnic Angela
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27