IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "synonymous series"
Sinonimia lexicală în textul manuscrisului Sandipa
Verebceanu Galaction
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma lexicală și seria sinonimică în terminologia medicală
Costin Viorica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schema semantico-sintactică a verbelor sinonime în limba română
Constantinovici Elena
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seria sinonimică în terminologia medicală
Costin Viorica
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4