IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(89) pentru cuvîntul-cheie "Romanian language"
Tradițional și modern în studiul limbii române în clasele primare
Popa Florentina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba vorbita - pilon al identitații unui popor
Tulbu-Frunze Cristina
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the necessity of compiling an associative dictionary of the Romanian
Popa Gheorghe
"Alecu Russo" State University of Balti
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 1-a, Lang.. 2013. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93590-3-7.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exilul lingvistic suspendat doar de jure
Colţun Gheorghe
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Găgăuzia şi problemele predării limbii statului
Burlacu Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manuale şi cartea în limba româna din basarabia sub stăpânirea rusă
Mihociu Daniel
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Românismul unui cărturar moldovean din secolul al XIX-lea – Manolachi Drăghici
Eremia Ion
Identităţi naţionale în dialog intercultural:
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-084-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema limbii în poezia ,,De Parcă Te Ascultă Eminescu” de Vasile Romanciuc
Serdeşniuc Luis
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-179. Vizualizări-3441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Recognition of Manuscripts in the Romanian Cyrillic Script
Malahov Ludmila, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Bumbu Tudor
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐6‐2.
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурно-історична пам’ятьу творчості румуномовних поетів Буджака
Yantsos Natalia12
1 Ізмаiльський державний гуманітарний університет,
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul jocului didactic în procesul predării - învățării limbii române în clasele primare
Stamat Nina, Ianioglo Maria
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-51. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicționarul universal al limbii române de Lazăr Șăineanu la 120 de ani de la prima ediție
Culicov Natalia
Confluențe Bibliologice
Nr. 3-4(41-42) / 2015 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 13 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portret de magistru: Eugeniu Coșeriu
Ungureanu Elena
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor Cotelnic: lingvist cutezător și patriot desăvârșit
Hanganu Aurelia
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema fidelității traducerii textului narativ: reconceptualizarea evenimentelor de mișcare în cazul limbilor tipologic diferite. Cazul verbelor de mod exprimate prin onomatopee
Bodean-Vozian Olesea, Cincilei Cornelia
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’affirmation du roumain à travers les traductions des textes religiueux
Simionescu Ana-Elena
Université “Ștefan cel Mare” Suceava
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
До питання дослідження особливостей фразеологізмів у мовленні українців півночі Республіки Молдова
Bedonca-Cugal Tatiana
Бєльцький державний університет імені Алеку Руссо
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 23 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbi în contact în societatea actuală: interferențe lingvistice româno-italiene
Topoliceanu Harieta12
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale utilizării adjectivelor în limba română actuală
Osiac Maria
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea relaţiilor spaţio-temporale  în limbile rusă şi română
Osiac Maria
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 89