IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(31) pentru cuvîntul-cheie "subsidies"
Dezvoltarea lanţului valoric pentru sectorul horticol din Republica Moldova
Zbancă Andrei, Negritu Ghenadie
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent evolutions in the development of the agricultural sector of the Republic of Moldova
Doga Valeriu1, Ignat Anatolie1, Gangan Svetlana2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia administrării cheltuielilor publice în scopul eficientizării lor
Manole Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(81) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 April, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa alocării subvenţiilor în sectorul agricol din Republica Moldova
Cimpoieş Liliana
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul subvenţilor în susţinerea producătorilor agricoli
Litvin Aurelia, Deliu Natalia
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subvenţionarea – ca modalitate de susţinere şi promovare a antreprenoriatului rural în Republica Moldova
Litvin Aurelia, Dobrovolschi Ludmila
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subvenţionarea producţiei agricole în republica moldova şi în unele ţări ale UE
Tomiţa Petru
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public support to agricultural producers in the Republic of Moldova – trends and recommendations
Lucaşenco Eugenia
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa politicii de subvenţionare în dezvoltarea sectorului agricol al Republicii Moldova
Cimpoieş Liliana
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în sectorul agricol al RM
Cotelnic Ala1, Cimpoieş Liliana2
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa politicii fiscale la etapa actuală
Beţivu Ala
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зарубежный опыт управления деятельностью транспортными предприятиями общественного сектора муниципального управления
Polodiuc Liudmila, Blagorazumnaia Olga
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea impactului reformei subvențiilor energetice în Republica Moldova
Roşcovan Mihai
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of subsidies allocation to agricultural enterprises in the Republic of Moldova
Dombrovschi Ina
State Agrarian University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of the evolution of social security system on agricultural sector
Mocanu Natalia, Mardari Lilia
State Agrarian University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grantul – sursă de finanțare a ONG: reglementare și paradigmă
Harea Ruslan
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Putem să atingem un nivel mai înalt de competitivitate prin subvenționarea întreprinderilor agricole? Cazul sectorului horticol al Republicii Moldova
Golban Artur, Gorgos Alexandru
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дотации как средство государственного регулирования хозяйственной деятельности по производству и поставке высокотехнологичной продукции
Ciubenko Vera
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea agriculturii ecologice: perspective pentru Republica Moldova
Cimpoieş Liliana, Coșalîc Diana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Субсидирование заработной платы как инструмент защиты доходов: особенности регулирования и направления усовершенствования в Украине
Peregudova Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 31