IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "validare"
Validarea metodei spectrofotometrice pentru dozarea unor capsule combinate
Uncu Livia, Evtodienco Vladilena, Mazur Ecaterina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chişinău. .
Disponibil online 19 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-78. Vizualizări-1220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea new injury severity score în traumatismele severe în cadrul sistemului medical autohton
Arnaut Oleg, Rojnoveanu Gheorghe, Şandru Serghei, Saulea Aurel
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea scalei anxietății sociale pentru adolescenți: date normative și alte dovezi ale valabilității construcției
Otomega Iulia-Mihaela1, Rusnac Svetlana2, Robu Viorel3
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-1307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea specificității în procesul de validare a unei metode hplc de dozare pentru produsele combinate
Cereniuc Alina, Fornea Daniela, Mazur Ecaterina, Donici Elena, Uncu Livia
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 18 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretic – practical analysis of the detailed customs declaration
Ursu Viorica, Stamati Mihaela
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-1338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea și validarea metodei cromatografice de lichide de înaltă presiune pentru dozarea propiltiohinotiadiazolului
Uncu Andrei
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chestionarul de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (CEIEA) și validarea lui
Ciobanu Elvira1, Jelescu Petru2
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie
Covaci Mihai, Jelescu Petru
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(46) / 2017 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-1285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ancheta de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (aeiea) și validarea ei
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributions to the development and the validation of the method to determine the nicotine and cotinine by gascromatography coupled with mass spectrometry
Şpaiuc Doina12, Şpac Adrian1, Agoroaei Luminiţa1, Peredelcu Rodica3, Butnaru Elena1
1 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
2 Emergency Military Hospital, Iaşi,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2012 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proces electoral fraudat – consecinţe juridice
Arseni Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-1477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statusul constituțional al cetățeanului în procesul electoral contemporan
Arseni Alexandru1, Rusandu Ion2
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea metodei HPLC pentru dozarea dioxoindolinonei
Ştefăneţ Tatiana1, Macaev Fliur2, Stîngaci Eugenia2, Valica Vladimir1
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a. 2023. Comrat. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea şi validarea metodei spectrofotometrice în ultraviolet şi vizibil de dozare a fluocinolonului acetonid dintr-un unguent combinat: studiu experimental
Donici Elena
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(13) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-86. Vizualizări-1146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale
Arseni Alexandru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea experimentală a strategiilor didactice de formare a atitudinii pozitive faţă de schimbare la studenţi, viitoare cadre didactice
Repida Tatiana, Malancuş Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-23. Vizualizări-1097
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проверка как форма контроля за адвокатской деятельностью
Faingold Irăna
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2017 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validation of the spectrophotometric method for the dosing of some combined capsules
Uncu Livia, Evtodienco Vladilena, Mazur Ecaterina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile asociate cu utilizarea SQL. SQL injection
Dicol Cristian
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20