IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-1(1) pentru cuvîntul-cheie "comisie de monitorizare"
Monitorizarea calităţii în învăţământul superior la Universitatea din Aveiro
Hămuraru Maria, Rotaru Liliana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-1 of 1