IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(39) pentru cuvîntul-cheie "competenţă interculturală"
Дневник ученика – один из способов сохранения этногенеза гагаузов
Manastîrlî Dmitrii1, Topalî Olesea2
1 Комратский государственный университет,
2 Тираспольский государственный университет
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul istoric etapizat al educației interculturale în vederea formării competenței interculturale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul intercultural ca mijloc de dezvoltare a competenței lectorale
Domniţeanu Aurelia
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări terminologice în domeniul gastronomiei: perspectiva ghidului-interpret
Duca Valeria
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cultural element in teaching english
Mardari Alina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural competence in the professional training of university students in the Republic of Moldova
Tîmbaliuc Elena, Gheleţchi Ion
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The value-emotional component in the structure of intercultural competence
Tîmbaliuc Elena, Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern methodology for the analysis of international economic relations: ethno-cultural features
Kozak Iurii, Ukhanova Inna, Sulym Olga
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing Intercultural Competence in an EFL Class
Răciula Liudmila
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-321-1.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul competent intercultural
Dicusară Olga
Integrare prin cercetare și inovare.
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 8 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competentei interculturale la lectiile de limbă romănă in școala cu predare în limba rusa
Parii Nelly
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clustering-ul, metodă activ-participativă de dezvoltare a competentei de comunicare interculturală
Creţu Larisa
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea interculturalitătii în cadrul Disciplinei limbă și comunicare (în grupele de studenti alolingvi)
Neaga Liliana
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competentei interculturale prin textul literar
Găluşcă Lilia
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural competencies in EFL teaching
Russu Svetlana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni formative ale competenței interculturale în cadrul lecțiilor asistate de calculator
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of Blended Learning in Higher Education to Enhance English Language Skills and Intercultural Competence
Liepina Kristine, Ate Inese
Turiba University
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 14 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea și evaluarea competenței interculturale la pedagogi
Preașca Daniela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(143-144) / 2024 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39