IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(89) pentru cuvîntul-cheie "metode"

Abordarea auditului financiar în sistemul de control intern

Bulat Inga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-53. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea sistemului informatic pentru acordarea serviciilor agenţiei de turism

Lazarenco Veronica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asupra inegalităţilor lui Schur şi Cauchy

Pupazan Gheorghe, Godina Teodor
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 2 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode algoritmice de rezolvare a inecuațiilor și sistemelor de inecuații algebrice cu parametri

Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Cojocaru Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode euristice și metode de învățare prin descoperire

Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre ale diplomaţiei internaţionale în epoca medievală. Școala diplomatică bizantină

Dulschi Silvia
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica procesului de planificare în administrația publică locală
Savca Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica preţurilor de transfer în contextul globalizării

Diaconu Cristina
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul măsurilor speciale de investigaţii

Glavan Boris, Mîrzac Victor, Calcavura Ghennadie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les difficultés essentielles des apprenants roumains qui étudient la grammaire française

Zaharia Natalia
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Opinie privind neconstituționalitatea dispoziției normei prevăzute la art. 213 Cod penal”

Popescu Dorin
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind starea de conservare a artefactelor din metal şi piele de la mănăstirea Căpriana
Vornicu Nicoleta
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de metodica predării matematicii

Hoffmann-Bronţ Viorica-Cornelia
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea creativă a activităților cu conținut matematic în grădiniță

Enache Oana Iuliana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza economico-financiară - implicațiile și rolul ei în cadrul entităților economice

Stanciu Mihail Alin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-109. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode interactive de predare a limbii rom\ne ca limbă străină prin prisma interculturalității

Chiriac Argentina, Lopatiuc Alina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte metodologice ale citirii și scrierii în clasa I

Munteanu Tamara
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secvențe din istoria ecuațiilor algebrice

Pascaru Daniela12
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte metodologice de studiu a biodiversitatii si productivitatii fitocenozelor din cadrul ecosistemelor urbane

Bulimaga Constantin, Portarescu Anastasia
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 89