IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(37) pentru cuvîntul-cheie "management educaţional"
Managementul instituțional de inserție a competenței interculturale în curriculumul educațional
Sadovei Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activităţii educaţionale – factor important în asigurarea calităţii
Lungu Viorelia12, Lîsov Diana13
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-62. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții conceptuale dinspre competențe spre cultura managerială a cadrelor didactice
Starîș Dana, Borozan Maia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inspecției școlare în context european
Ştefan Mariana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului proiectelor de intervenție educațională
Nastasă Anca-Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului metodic modern
Istrate-Stefanescu Adriana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legitățile educației - bază fundamentală a realizării managementului educaționa
Untu Vasile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul timpului educațional – timpul și importanța lui în domeniul educațional digital
Autor Nou
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-6-4.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu ces în învățământul general
Bontaș Manuela
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și provocări ale managementului educațional și oportunități de dezvoltare prin contribuția proiectelor internaționale
Trofimov Victoria
Moldoscopie
Nr. 2(99) / 2023 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de calitate al managementului educațional preuniversitar din Republica Moldova: aprecieri și perspective
Duca Diana
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul social al activităților extra-curriculare prin prisma polivalenței beneficiilor antrenate
Pintilei Nicoleta-Aura
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a actorilor educaționali la diverse provocări societale
Paladi Oxana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor filologice: concept, sistem, praxis
Şleahtiţchi Maria
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea pedagogică în spațiul școlar, abordată din perspectivă managerială
Vrînceanu Vasile
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa managementului educaţional
Garştea Ala
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul curriculumului universitar – parte componentă a managementului universitar
Gherştega Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii sănătății și promovarea modului sănătos de viaţă la elevi
Rusu Elena, Moşanu-Şupac Lora
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-67. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu CES în învățământul general
Bontaș Manuela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul didactic digitalizat: viziuni și perspective privind managementul educațional
Burlacu Natalia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-73. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37