IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "civil servants with special status"
Recuperarea cheltuielilor suportate de catre stat în procesul de dezvoltare profesionala a funcționarilor publici cu statut special din cadrul ministerului afacerilor interne
Chepestru Ana-Maria
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI – element strategic în asigurarea securității naționale
Ciumac Andrian
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cunoștințelor versus evaluarea competențelor funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul MAI
Ciumac Andrian
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3