IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(51) pentru cuvîntul-cheie "non-formal education"

Strategii și politici în domeniul educației nonformale la nivel european

Andrieş Vasile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea extraşcolară - componentă a educaţiei nonformale

Cebanu (Slutu) Lilia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția cadrului normativ european privind validarea compe- tențelor rezultate din educația nonformală

Andrieş Vasile
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universitățile din Republica Moldova – pro învățare pe tot parcursul vieții

Şavga Larisa
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective

Florea Viorica
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală – context pentru realizarea activității educative

Chistol Ana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Неформальное образование в системе высшего образования в Украине

Romanova Natalia
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de proiectare didactică în educaţia nonformală

Ştefîrţa Adelina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode şi tehnici de educaţie nonformală

Ştefîrţa Adelina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul educației nonformale în incluziunea socială a copiilor deficienți de auz

Sava (Sandu) Gabriela, Solontai (Botezatu) Iuliana-Gabriela, Pătrășcoiu Loredana-Adriana
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația informală în contextul dezvoltării biblioteci

Cebotari Margareta
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extracurricular activities - support in the teacher training process

Oloieru Anastasia
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educației nonformale

Vasilachi Octavian
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea voluntariatului în calitate de educație nonformală la nivel European

Andrieş Vasile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul interdependenței formelor generale ale educației

Sîrbu Rodica, Ovcerenco Nadejda
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective şi tendinţe în educaţia nonformală de calitate

Hurduc Gina12
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia nonformală – act complementar al educației formale și informale

Hurduc Gina12
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptual aspects of extracurricular education, culture and society field

Ţurcanu Carolina
State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non-formal education between formal and informal education

Guţu Vladimir
State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 51