IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "starea de sănătate"

Urbanizarea și sănătatea

Teleaga Gheorghe
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea de sănătate a copiilor și adolescenților din Republica Moldova și îmbunătățirea asistenței medicale în cadrul asistenței medicale primare

Buta Galina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de supraantrenament la jucătorii de fotbal
Cebanu Serghei1, Ştefaneţ Gheorghe2, Cheptea Dumitru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Medicină Sportivă "ATLETMED"
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea intelectuală şi starea de sănătate a savanţilor
Jucov Artiom
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 September, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza igienică a conţinutului de fluor în apa potabilă din unele raioane ale Republicii Moldova
Bivol Natalia, Ciobanu Elena, Groza Lilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica epidemiologică şi previziunea profilactică în apărarea sănătăţii populaţiei în vârstă aptă de muncă
Russu-Deleu Raisa1, Moraru Maria1, Vasilev Veaceslav2, Lipovan Serghei3, Bogdan Lidia3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Centrul de Sănătate Publică Chişinău
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maladiile sistemului nervos a elevilor din mun. Chişinău în relaţie cu factorii de risc
Cojocaru Iurie, Babin Lucia, Leahu Olesea
Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării de sănătăte a elevilor din raionul Glodeni
Istrati Larisa, Şatcovschi Valentin, Kicerman Ulita
Centrul de Sănătate Publică, Glodeni
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea sănătății copiilor de vârstă școlară – indicator al calității vieții societății

Moşanu- Şupac Lora, Coşcodan Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tehnologiilor moderne asupra habitatului uman
Aşevschi Valentin1, Crivoi Aurelia2, Bacalov Iurie2, Chiriţa Elena2, Ilieş Ana3, Cojocari Lidia2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10