IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-2(2) pentru cuvîntul-cheie "programe de studiu"
Formarea continuă a specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului: necesitate și impact
Cireş Victoria, Amelicichin Ecaterina
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii asupra calităţii pregătirii specialiștilor de limbi și literaturi străine în cadrul universităţii bălţene
Coşciug Angela
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2