IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(197) pentru cuvîntul-cheie "elevi"
Specificul lecturii în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile și perspectivele comunicării didactice
Golubiţchi Silvia1, Tifrac Maria2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-91. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării creativității la elevi
Bîrsan Elena, Oprea-Soltan Victoria
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea profesorului constructivist în raport cu provocările societale
Simcenco Irina
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea cadrului didactic, cheia succesului în universul relațional al clasei de elevi
Cornea Luminița-Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria și învățarea
Potâng Angela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul rețelelor de socializare asupra limbajului elevilor în viziunea cadrelor didactice
Dolinschi Cristina12
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale epuizării profesionale a cadrelor didactice din învățământul special
Croitoriu Nicoleta123
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul – metodă de predare a biologiei
Brînză Lilia1, Serbenco Ana2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice în studiul alfabetizării emoționale a elevilor din clasele primare
Karabulut-Babenco Cristina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul psihologic al caracteristicilor specifice instruirii matematicii în liceu
Druţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îndrumarea și controlul lecturii elevilor – factori importanți în dezvoltarea motivației pentru lectură a elevilor din clasele primare
Niţă Carmen Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale
Pisău Aurelia, Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-1313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul școală – comunitate în educarea elevilor pentru soluționarea conflictelor
Chiosa Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de stimulare a interesului pentru lectură în clasele primare
Corghencea Nina
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor interactive în studierea personalităților istorice în clasa a IV-a
Codreanu Aliona
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistența la educație a elevilor din familiile marcate de migrația economică
Radu Corina
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea motivaţiei de învăţare a elevilor mici în contextul instruirii interactive
Cojocaru Aurelia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini și relații interpersonale în clasa de elevi
Voitic Alina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc din locuință a elevilor din localitățile rurale
Manole Virgil, Chişlari Veaceslav, Moraru Vasile
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 197