IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(222) pentru cuvîntul-cheie "elevi"
Specificul lecturii în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării creativității la elevi
Bîrsan Elena, Oprea-Soltan Victoria
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea profesorului constructivist în raport cu provocările societale
Simcenco Irina
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria și învățarea
Potâng Angela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-42. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul rețelelor de socializare asupra limbajului elevilor în viziunea cadrelor didactice
Dolinschi Cristina12
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale epuizării profesionale a cadrelor didactice din învățământul special
Croitoriu Nicoleta123
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile și perspectivele comunicării didactice
Golubiţchi Silvia1, Țifrac Maria2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-115. Vizualizări-1211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea cadrului didactic, cheia succesului în universul relațional al clasei de elevi
Cornea Luminița-Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul – metodă de predare a biologiei
Brînză Lilia1, Serbenco Ana2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice în studiul alfabetizării emoționale a elevilor din clasele primare
Karabulut-Babenco Cristina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul psihologic al caracteristicilor specifice instruirii matematicii în liceu
Druţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îndrumarea și controlul lecturii elevilor – factori importanți în dezvoltarea motivației pentru lectură a elevilor din clasele primare
Niţă Carmen Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale
Pisău Aurelia, Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-92. Vizualizări-1664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul școală – comunitate în educarea elevilor pentru soluționarea conflictelor
Chiosa Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de stimulare a interesului pentru lectură în clasele primare
Corghencea Nina
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor interactive în studierea personalităților istorice în clasa a IV-a
Codreanu Aliona
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistența la educație a elevilor din familiile marcate de migrația economică
Radu Corina
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea motivaţiei de învăţare a elevilor mici în contextul instruirii interactive
Cojocaru Aurelia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-62. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods for stimulating cognitive abilities used by students
Cerniţanu Mariana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini și relații interpersonale în clasa de elevi
Voitic Alina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-34. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 222