IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "literary process"

Modernizarea procesului literar prin intermediul generației „ochiului al treilea”

Grosu Liliana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семантико-функциональный план стихотворений, посвящённых литераторам, в белорусской поэзии ХІХ–начала ХХ века

Borovco Vanda
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criza valorilor: catalizator al proceselor literare din secolul al XX-lea

Taraburca Emilia
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Critica și eseul basarabean din 2020

Corcinschi Nina
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza literară, vocaţie şi pasiune constantă
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriile literaturilor estice: între tradiţia „sovietică” şi postmodernitate
Şleahtiţchi Maria
Metaliteratură
Nr. 5-6(34) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi modalități de înțelegere și interpretare a textului epic în învățământul liceal

Bădescu Daniela12
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica literară: mize estetice şi estetism veleitar
Ţurcanu Andrei
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academicianul şi criticul literar Haralambie Corbu

Grosu Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мотивно-образні домінанти поетичного світу «тихих ліриків» українського шістдесятництва

Ttretiacenco Alla
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Славянские чтения
Nr. 9(15) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10